Regels

Klik hier om de NABV spelregels als PDF te downloaden.

Inleiding

In dit document vind je de spelregels voor het spelen van Airsoft zoals het gespeeld wordt op de Skirm dagen van Airsoft Club Amsterdam (ACA) . Het maakt niet uit of je een ervaren toernooispeler, of een beginnende recreant bent, lees deze regels zorgvuldig. Ze gelden zowel op de wedstrijdvelden, als op de scenariovelden. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot uitsluiting van het spel of van de speeldag of uitsluiting voor een langere periode.

 

 • Een airsoftapparaat dient buiten het speelgebied altijd zodanig te zijn opgeborgen dat deze beschermd is tegen wegneming, waarneming en/of onbevoegd gebruik, evenals onmiddellijk kan worden aangewend voor
  bedreiging en/of afdreiging.
 • Op speelterreinen geldt een absoluut alcohol- en/of dugsverbod, evenals een verbod op alle (andere) stoffen
  waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze het verantwoordelijkheidsbesef en/of veiligheidsbesef kunnen beïnvloeden.
 • Organisatoren zijn verplicht om personen onder invloed van bovenstaan de stoffen direct van het evenement te verwijderen en dit te melden bij de Airsoftsport Provincie Coördinator. De desbetreffende spelers dienen deze bevelen direct op te volgen.
 • Alle bepalingen betreffende verantwoord gedrag in het huishoudelijk reglement, reglement ongewenst gedrag en veiligheidsreglement zijn leidend.
 • Algemene regels over onze skirm dagen

  Joule waarden gemeten met 0.30 gram bb

  • Aeg / side arm 1.20 joule
  • Dmr only single shot 1.70 joule
  • Dmr (2 sec delay) 2.30 joule
  • sniper 2.30 joule

  LET OP!!!

  smoke grenades zijn op ons veld toegestaan tenzij anders aangegeven, bijv. i.v.m. droogte

  roken op het speelveld is ivm brand gevaar niet toegestaan.
  voor de Jungle bar is een groot terras waar gerookt mag worden

  lasers alleen toegestaan in klasse 1 mits aantoonbaar.

  reizen in volledig camo is vanzelf sprekend niet toegestaan.
  wij hebben beschikking over kleedkamers.

  in onze jungle bar geldt een algeheel verbod op replicas.
  Er is een ruime staging area met voldoende tafels en stoelen naast onze jungle bar.

  wij beschikken over co2 patronen en bb’s in de
  gewichtsklasse .20 en .25

  wij raden mondbescherming aan.

  Binnen de Safety Zone is men niet verplicht oogbescherming te dragen, wat het noodzakelijk maakt de volgende regels in acht te nemen:

  a.
  Alle airsoftapparaten moeten op ‘SAFE’ staan.

  b.
  Alvorens men een safety zone betreedt zorgt men ervoor dat het magazijn uit het airsoftapparaat gehaald wordt en er een aantal keer in een veilige (eventueel aangewezen) richting geschoten wordt. Hierna
  wordt het airsoftapparaat op “safe” gezet. Na deze stappen doorlopen te hebben
  mag men de safety zone pas betreden.

  c.
  Blijft in de safety zone te allertijde met de vinger van de trekker en houdt de airsoftapparaten in een veilige richting.

  d.
  De verantwoordelijke partij voor de controle van deze regels zijn organisatoren en marshalls.

  In de Safety Zone dienen magazijn uit alle airsoftapparaten te zijn verwijderd. Uitzondering hierop zijn dezogenaamde box-magazijnen. In dit geval dient de batterij te worden losgekoppeld of het airsoftapparaat dient te worden voorzien van een mondingstop in een opvallende kleur (bijvoorbeeld rood).

  De speeldagen worden begeleid door medewerkers van Paintball Jungle. Deelnemers aan de dagen dienen ten alle tijden hun aanwijzingen op te volgen. De spelbegeleiders hebben het recht op spelers die zich niet aan de spelregels houden het toegang tot de speelvelden te ontzeggen.
  De spelbegeleider bevindt zich ten tijde van het spel altijd in het speelveld. Bepaald de spelbegeleider dat je “out/hit” bent, dan verlaat je het veld. Voor eventuele uitleg van deze beslissing kan de speler na afloop van de game zich melden bij de spelbegeleiders.
  Onnodige discussies/commentaar op deze beslissing tijdens de game zijn niet toegestaan. De spelbegeleiders dienen zich ten alle tijden bij het spel te houden ivm de veiligheid van de overige spelers.

  Overtreding van deze regels kan leiden tot uitsluiting van de game en zelfs het speelveld.

  Het begin en einde van een spel wordt aangegeven door de marshall van ACA;
  Voor het startsignaal en na het eindsignaal mag er niet meer geschoten worden;
  Als je als speler geraakt wordt begeef je je met je arm omhoog richting de uitgang van het speelveld. Je neemt niet langer meer deel aan het veld en mag dus niet meer schieten en/of communiceren. Word dit toch geconstateerd dan hanteren wij de “1-for-1″ regel en gaat ook je teammate het veld uit;
  Loop tijdens het verlaten van het veld via de zijkant van het veld naar de uitgang om te voorkomen dat je door iemand zijn/haar vuurlijn loopt. Gebeurt dit onverhoopt toch dan is dit een “ongeluk”. Eventueel provocerend gedrag jegens medespelers zal niet worden geaccepteerd.
  Het is niet toegestaan om bewust te schieten op medespelers die “out” of “hit” zijn.
  Het is niet toegestaan om op, onder of in speelelementen in het speelveld te klimmen. Deze zijn alleen bedoeld om achter te verschuilen.


  Iedere speler die het speelveld betreed geeft daarmee aan dat hij of zij bekend is met alle veiligheidsregels;
  ACA, Paintball Jungle en haar directie zijn niet aansprakelijk te stellen in geval van lichamelijke of materiële schade, opgelopen tijdens het spel.
  ACA, Paintball Jungle en haar directie zijn niet aansprakelijk te stellen in geval van schade of diefstal van persoonlijke bezittingen op haar terrein.


   

  We play on 8,5 haMeldt je aan!Meldt je aan!